Sint Hubertuskerk, patroon van de jagers

"kerk van de Limburgse kunstenaars"

Tot het in stand komen van dit kerkgebouw werkten opdrachtgever, architect, schilder, glazenier en beeldhouwer samen tot een mooi geheel, dat een prachtige kijk geeft op de rijkdom van het beeldend kunstleven in Limburg rond de dertiger jaren.

De stoere gevel met de ronde toren, die er langs omhoog rijst en die reeds van ver in de omgeving schittert in groen koper.

  Charles VosMaastricht, 8 september 1888 - aldaar, 1954

  Zijn veelzijdigheid maakt van hem een boeiend figuur. De stille, in zichzelf gekeerde kunstenaar, leefde zich uit in zijn bewogen, dramatische kruisweg in hoog glazuur en in zijn bijzonder goed getroffen Sint Jozef in geglazuurde klei. Met krachtige hand kapte hij het beeldhouwwerk op de doopvont en buiten aan de torenzijde de Christusfiguur, die als eerste steen werd geplaatst met als thema “Christus is de hoeksteen”.

  CHARLESVOS.NL

  charles eyck

  (Meerssen, 24 maart 1897 – Schimmert, 2 augustus 1983) was een Nederlands (Limburgs) beeldend kunstenaar.
   
  Met Henri Jonas en Joep Nicolas was hij een voortrekker van de z.g. Limburgse School.
   
  Bij het binnenkomen van de kerk wordt men getroffen door de schildering van het gewelf dat als een geweldig baldakijn boven de kerkruimte hangt, speels en zwierig.
  Het tafereel in de absis, dat Charles Eyck in nauwelijks zeven dagen schilderde, geeft een voorstelling van Jezus’ geboorte, de doop in de Jordaan en het centrale middelpunt, de Verrijzenis.
  Meer naar beneden zien we in eenkleurig geel, de vis met het brood, de pelikaan, de phoenix, de druiventros en de engelen met de lijdenswerktuigen.
   
  Charles Eyck maakte ook de glas-in-lood-ramen met St. Willibrordus en St. Bonifatius.
  Lees hier meer over Charles Eyck, over zijn leven en werken in Limburg.

  My Image

  Gisele Waterschootvan der Gracht

  (Den Haag, 1912 - Amsterdam, 2013)

  In het feestelijke raam boven het oksaal beeldde zij de H. Caecilia uit, de patrones van de kerkelijke zangers.
  Op 27 mei 2013 overleed zij op 100 jarige leeftijd te Amsterdam.

  Hier leest u meer over haar leven

  JOEP NICOLAS

  (Roermond, 6 oktober 1897 - Steyl, 25 juli 1972) was een Nederlandse glazenier, kunstschilder en tekenaar.
  Hij wordt beschouwd als een vernieuwer in de glasschilderkunst in de 20e eeuw.
  Met Charles Eyck en Henri Jonas was hij een voortrekker van de z.g. Limburgse School.
   
  In onze kerk heeft de begaafde glazenier  tien gebrandschilderde ramen aangebracht.
  Het zijn Hubertus, Servatius, Maternus, Lambertus en Gerlachus.
  Hij vervaardigde ook de ramen achter het altaar, het raam in de dagkapel en in de doopkapel.
   
  Met zijn groot kunstenaarschap en zijn speelse geest wist hij met glas en kleuren te toveren.
  Hij leerde het ambacht in het atelier van zijn vader en grootvader in Roermond.
   
  Zijn leven wordt uitvoerig beschreven op deze website en video van L1

  My Image

  MAX weis

   (Plauen, 1910 - Roermond, 1972) was een Duits-Nederlands glazenier.
   
  Hij maakte voor de kerk de ramen van St. Isodorus, de patroon van de landbouwers en van St. Joseph.
  Max Weiss studeerde aan de Academie te München, waar hij het glazeniersdiploma behaalde.
  In 1929 kwam hij in contact met Joep Nicolas die hem uitnodigde in zijn atelier te Roermond te komen werken.
  Nicolas emigreerde in 1939 naar Amerika, waarop het atelier aan Weiss werd overgedragen.
   
  Tot 1940 werkten hier ook onder anderen Gisèle Waterschoot van der Gracht en Charles Eyck.
  Omstreeks 1956 begon de gezondheid van Weiss achteruit te gaan en vanaf 1969 was hij gedwongen te
  stoppen met werken.
   
  Lees hier meer over zijn werken

  Jacques Verheyen

  (Echt, 1911 - Sittard, 1989)

  Het laatste raam dat geplaatst werd in onze kerk is van de hand van deze kunstenaar.
  Hij maakte het portret van H. Pastoor van Ars.

  Meer informatie over deze Jacques Verheyen

  Jef scheffers

  (Beek, 1906 - Maastricht, 2009)

  Hij maakte kleinere gebrandschilderde ramen in de dagkapel en in de gang bij de sacristie. In dit raam is St. Franciscus afgebeeld, omringd door allerlei dieren.
  In de dagkapel is in het ene raam Maria afgebeeld , zittend met het Kind voor zich en in het andere de H. Familie.

  Zijn glas in loodramen sluiten wat betreft kleur en lijnvoering aan bij de benadering van deze materie die de naam Limburgse school voor monumentale kunst verdient.

  Het afscheid van Jef Scheffers wordt hier beschreven.

  My Image

  yvonne trippels

  (Roermond, 1918 - )

  Zij vervaardigde het ronde Maria raam bij de zij-ingang. Maria, gezeten, met het Kind op schoot, omgeven door soldaten, mijnschacht, kinderen en de kerk van Genhout.
  Het is O. L. Vrouw van de Vrede.
  Een ander raampje van haar hand bevindt zich in de dagkapel en stelt Maria als Sterre der Zee voor

  jos stassen

  (1921-2001), beeldend kunstenaar, priester-leraar, directeur abdijcomplex Rolduc.

  Onder de toren van de kerk is in 1992 het Montfortraam geplaatst. Middenin is een gebeurtenis uit het leven van de H. Montfort uitgebeeld. Er omheen zijn de zeven werken van Barmhartigheid aangebracht. De maker van dit raam is priester-kunstenaar Jos Stassen.
  Het is een eerbetoon aan de Montfortanen die vanaf het ontstaan van de parochie werkzaam zijn geweest in Genhout.

  Contact

  Sint Hubertus Kunstcentrum (Kerk)
  Hubertusstraat 59
  6191 PB Beek (L)


  Correspondentieadres:
  Hubertusstraat 65
  6191 PB Genhout (Beek-L)

  secretaris@sinthubertuskunstcentrum.nl
  0031 (0)6-12413348
  Bank: NL66RABO0104927453

  • Stel hier uw vraag
   Ik accepteer uw Privacyverklaring.

  Wij maken gebruik van cookies om u een betere website te presenteren. Lees meer over ons cookie gebruik in onze privacyverklaring.